Skip Navigation Links
Home
Software
Land analysis
Seabed analysis
Satellite Data
Services and training
Projects
Vi tilbyr kartlegging av din skogeiendom.
Skogkartlegging enkelt tre metoden TerraNor har utviklet en  automatisk løsning for skogkartlegging av enkelt trær basert på eCognition. Med bilder med høy oppløsning og fire kanaler, RGB + IR, kan vi registrerer hvert enkelt tre i skogen, bestemme treslag, høyden og diameter i brysthøyde.
Basert på høyde og treslag kan vi dele skogen inn i bestand.
Hvis Kartverket ikke har IR-bilder for ditt område, kan vi tilby rimelige, høyoppløselige satellittbilder.
Les dokumentet og bli overbevist.
HyperLink
   
  Klassifisere enkelt trær - norsk
   
Kartlegge skoghelse og barkbiller
Ips Typographus
Skogskartlegging av syke trær er viktig. Dokumentet viser hvordan vi brukte satellitten GeoEye og det flybårne kameraet Leica ADS 80 for å oppdage trær som ble angrepet av Ips Typographus / barkbille.
Med høyoppløselige ir-bilder kan vi registrere sunnheten på hvert enkelt tre. Vi kan skille friske trær fra syke og døde trær. Dette kan hjelpe med
Klikk på bildet for å lese artikkelen.
  HyperLink
Kartlegging av granbarkborre skader i skog

The short version
   
Kartlegging av planter og lauv med eCognition Å telle planter har alltid vært en utfordring innen fjernmåling. I dette prosjektdokumentet viser vi deg hvordan vi brukte eCognition til å telle planter med bruk av lidar DSM- og DTM-data. Som en bonus la vi til analyse av bartrær og løvtrær og terrenganalyse for felttransport av tømmer.
 
 
  Kartlegging planter og løvskog med eCognition norsk.pdf

 
  Copyright TerraNor 2021